Om oss

Botanisk forening avdeling Trøndelag

Trøndelagsavdelinga (TLA) er «grunnorganisasjonen» for Norsk Botanisk Forening i Midt-Norge. TLA ble stiftet 28. april 1937 etter initiativ fra Ove Arbo Høeg, Ralph Tambs Lyche og Reidar Jørgensen. Dannelsen av lokalforeningen i Trøndelag fungerte som et bindeledd mellom personer med botaniske interesser, både amatør- og fagbotanikere.

I 1935, da Norsk Botanisk Forening ble stiftet, var aktiviteten samlet i og rundt Oslo. Det ble dermed nesten umulig for medlemmer i andre deler av landet å delta. Ove Arbo Høeg, konservator ved botanisk avdeling på DKNVS museet, hadde registrert fra medlemslistene at det fantes flere medlemmer i Trøndelag. Høeg var den eneste vitenskapelig ansatte botanikeren ved museet, men han visste at det fantes andre botaniske interesserte, og viktige samarbeidspartne, i nærområdet, som gartnere, lærere og andre interesserte.

Etter endringer av foreningens lover 17. Mars 1937 var det tilrettelagt for opprettelse av lokalforeninger. På Studentersamfundet i Trondheim møttes 25 botaniske interesserte den 28. april i 1937. Det ble en stor suksess, og hele 11 personer tegnet seg som nye medlemmer i den nye lokalforeningen den kvelden.

Vårt formål er: