Bli med på årets fotokonkurranse!

Botanisk forening avdeling Trøndelag

Bli med på årets fotokonkurranse!

Fotokonkurransen!

Også i 2023 vil vi arrangere fotokonkurransen blant Trøndelagsavdelingens medlemmer i Norsk Botanisk Forening. Dette er det 17. året vi arrangerer denne konkurransen. 

Konkurranseregler:
1. Konkurransen er åpen for medlemmene i Trøndelagsavdelingen i Norsk Botanisk Forening.
2. Motivet skal være en norsk villplante. Her godtar vi også bilder av alger, lav og sopp.
3. Bildene må være tatt i Norge (inkl. Svalbard).
4. De innsendte bildene skal være på digital form.
5. Hver deltaker kan sende maksimalt 10 bilder.
6. Innsendte bilder trenger ikke være tatt i 2023, men de skal ikke være tidligere publisert eller deltatt i denne fotokonkurransen et tidligere år.

Innsending av bilder:
1. Angi hvert bilde med en tittel og navn på fotografen.
(f.eks.: skogstjerne_navn på fotograf.jpg)
2. Bildene sendes til foto@nbf-tla.org innen 20. november 2023.

Bedømming av bildene:
En jury oppnevnt av styret vil vurdere alle bildene og tilslutt plukke ut 5 bilder til en finale. Ingen deltaker kan ha mer enn to bilder i finalerunden. Her er det utelukkende de fotografiske kvalitetene som bedømmes, så det spiller ingen rolle om motivet er av en vanlig eller en sjelden plante. Vinneren kåres gjennom en digital avstemming blant medlemmene i NBF-TLA. Resultatet av avstemmingen gjøres kjent på botanisk møte 4. desember.