Orebladet

Botaniskforening avdeling Trøndelag

Orebladet er medlemsbladet til Trøndelagsavdelinga av Norsk Botanisk Forening, og ble først publisert i 1998. Medlemsbladet kommer med to utgaver i året, og inneholder artikler om spennende slekter til rare og nye funn, inkludert sopp. Halvårsprogram med møter og ekskursjoner blir også kunngjort her. Nåværende redaktør er Anders Lorentzen Kolstad).

Vi trenger stadig stoff til medlemsbladet våres, og alt botanisk er av interessen. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har noe.

Fra 2018 gis bladet kun ut i elektronisk form som PDF.

Årgang 1-6 (1998-2003) ble redigert av Arne Jakobsen. Svein Terje Båtvik var redaktør for årgang 7-12 (2004-2009) og Ingar Pareliussen redigerte årgang 13-18 (2010-2015). Årgang 19-20 (2016-2017) ble redigert av Trond Arnesen.