Bli en floravokter

Botaniskforening avdeling Trøndelag

Adopter en plante!

Vi starter i 2022 opp med floravokteri i Trøndelag.

Floravokter-prosjektet er et nasjonalt initiativ av Norsk Botanisk Forening, med én overordnet koordinator, fylkesvise ansvarlige, og lokale frivillige floravoktere.

Målet med prosjektet er kort og godt å få oversikt over hvordan det står til med bestander av sjeldne /truede planter.

Vi vil i løpet av våren og sommeren 2022 ha samlinger for å planlegge hvilke arter og lokaliteter vi ønsker å fokusere på, og få lagt alt til rette for overvåking.

Vi vil tilrettelegge både for lokaliteter hvor enkeltpersoner eller mindre grupper har ansvaret for overvåking, og vi vil arrangere felles turer for å oppsøke lokaliteter sammen.

Lyst til å henge deg på?

Send oss en epost!