Velkommen til møte i Botanisk forening mandag 24. april kl 19.

Botanisk forening avdeling Trøndelag

Velkommen til møte i Botanisk forening mandag 24. april kl 19.

Sted: Parkgården, Trondheim Befalsforenings lokaler i Vår Frue gt 4 i Trondheim

PROGRAM:

Del 1. Solfrid L. Langmo:

Miljøinformasjon på nettet. Om Artskart, Naturbase og mange andre nyttige digitale verktøy for planteinteresserte.

Del 2. Olav D. Svanholm:
Habitater i Trøndelag: Fjellbjørkeskogen

Møtet kan også følges digitalt via Zoom:
Join Zoom Meeting
https://us06web.zoom.us/j/88282151078…

Meeting ID: 882 8215 1078
Passcode: 997991

NB! Neste møte blir mandag 22. mai og vil foregå utendørs:

Da får vi en innføring i bartrær. Vi kjenner norsk gran, furu og einer. Men hva med de mange andre granartene, tuja, sypress, hemlokk. Hvordan kjenne igjen disse? Inger Gjærevoll tar oss med i arboretet ved Helkanseter i Trondheims bymark.

Nærmere beskjed kommer senere.